Koti / Tietosuoja

Tietosuojaseloste

1. Yleistä

RM Finance Oy käsittelee Farmin-verkkosivuilla rekisteröityneiden henkilöiden (“jäljempänä Asiakas”) henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti. Tilaamalla uutiskirjeen, osallistumalla arvontaan, rekisteröimällä käyttäjätilin tai tilaamalla tuotteita Farmin-verkkokaupasta Asiakas antaa Farminille luvan käsitellä kyseisen Asiakkaan henkilötietoja alla olevien määräysten mukaisesti.

 

2. Rekisterinpitäjä / yhteystiedot

RM Finance Oy (”Farmin”)

Y-tunnus 3146307-5

Ratinankuja 1 MOW Supernova, 33100 Tampere

+358 449862618

 info@farmin.fi

 

3. Rekisterin nimi

Farmin asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarjoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä laskutus, liiketoiminnan ja palvelun suunnittelu ja kehittäminen sekä suoramarkkinointi. Käytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Farminille tilauksen yhteydessä, verkkokaupassa, rekisteröimällä käyttäjätilin, osallistuessaan arvontaan tai liittyessään postituslistalle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain puitteissa esimerkiksi kuljetusyhtiölle tai muille alihankkijoille ja yhteistyötahoille. Tiedot, jotka eivät ole enää Farmin toiminnan kannalta tarpeellisia, hävitetään. Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon.

 

5. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. Mikäli halutaan poistaa evästeitä, sen voi tehdä selaimen kautta. Lisää evästeistä ja niiden poistamisesta löytyy Viestintäviraston sivuilta täältä.

 

6. Tarkoitus

Farmin käsittelee henkilötietoja toimittaakseen tuotteet rekisteröityneille asiakkaille. Farmin käsittelee henkilötietoja myös analysoidakseen toimintoja ja asiakaskäyttäytymistä, asiakkaiden hallinnoimiseen, sopimuksen veloitusperusteena, tarjotakseen Asiakkaalle tarjouksia, tarjotakseen asiakkaalle tietoja ja uutisia, ollakseen yhteydessä Asiakkaaseen ja jotta Farmin voisi täyttää lakisääteiset velvoitteensa.

Farmin voi myös luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja yrityksille, jotka suorittavat palveluita Farminille, jotta tällaiset yritykset kykenevät suorittamaan Farminin tarvitsemat palvelut. Tällaisia tarvittavia palveluita ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja IT-palveluiden tarjoaminen, asiakaspalveluiden tarjoaminen, markkinatutkimusten työstäminen ja tilastollisten analyysien tekeminen sekä luotto- ja pankkikorttitapahtumien käsitteleminen. Tällöin tapahtuu automaattista profilointia, josta Asiakas voi kieltäytyä, EU tietosuojastandardeja noudatetaan.

 

7. Markkinoinnin estäminen

Jokaisella on oikeus, milloin tahansa maksutta, kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakkaan tulee ilmoittaa Farminille, jos hän haluaa kieltää henkilötietojensa käsittelyn edellä mainituissa yhteyksissä. Suoramarkkinointikielto ei automaattisesti tarkoita, että kaikki asiakkaan tiedot poistettaisiin. Ilmoituksessa tulee mainita Asiakkaan nimi sekä rekisteröitymisen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite. Ilmoitus tulee tehdä vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen: info@farmin.fi.

 

8. Pääsy tietoihin

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on pyydettäessä mahdollisuus nähdä, miten hänen henkilötietojaan on käsitelty. Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa lupa henkilötietojen käyttöön.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Farminin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista tai tietoturvauhista sekä rekisteröidyille että viranomaisille.

 

10. Muutokset tietosuojaan

RM Finance Oy pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.